Şərqşünaslıq İnstitutunda “Nizami və Şərq ədəbiyyatı” mövzusunda seminar keçirilib