NQİ-də neft-qaz yataqlarının yaranma mexanizminin tədqiqinə töhfə verən araşdırmalar aparılır