Mərkəzi Elmi Kitabxanada 500 ilə yaxın yaşı olan nadir nəşr saxlanılır