AMEA Gənc alim və mütəxəssislər şurası Müstəqil Dövlətlər Birliyində təmsil olunacaq