I Respublika Əqli Mülkiyyət və İnnovasiya Sərgisinin açılışı olub