Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində AMEA-nın institutları tərəfindən təqdim olunan layihələr müzakirə edilib