“Azərbaycanda milli innovasiya sisteminin formalaşması və inkişafı” mövzusunda respublika elmi-praktiki seminarı keçirildi