AMEA Coğrafiya İnstitutunda Rəhbər Heyətin Mülki Müdafiə məşqi keçirilib