Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun magistrantlarının dissertasiya işləri müzakirə olunub