Ədəbiyyat İnstitutu ehtiyacı olan əməkdaşlara ərzaq yardımı edib