Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun 3 yeni buğda sortu patentləşdirilərək rayonlaşdırılıb