MBBİ-də magistrantların elmi-pedaqoji təcrübəsi distant formada uğurla davam etdirilir