“Sələflər və xələflər” I Beynəlxalq simpoziumu öz işinə başladı