Orta Kür hövzəsində Neolit dövrü qədim yaşayış məskənləri tədqiq olunub