Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin Elmi şurasının iclasında bir sıra məsələlər müzakirə olunub