AMEA-nın magistrantları elmi-tədqiqat təcrübəsi keçirlər