Azərbaycanın iqtisadi rayonlarında həyat keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə dair kompleks tədqiqatlar aparılıb