Tələbələr AMEA-nın Biofizika İnstitutunda təcrübə keçirlər