Azərbaycan alimi Türkiyədə koronovirusla bağlı tədqiqatlar aparır