Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin iclasında prioritet məsələlər müzakirə olunub