“Azərbaycan Respublikası Qırmızı Kitabı”nın III nəşrinin redaksiya heyətinin ilk iclası keçirilib