Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunda magistrantların imtahanı başa çatıb