AMEA-da Strasburq Universitetinin nümayəndələri ilə görüş keçirilib