“Ədəbiyyat və incəsənətdə milli kimlik və mənəvi zənginlik” mövzusunda respublika elmi konfransı keçirilib