Tibb elminin prioritet istiqamətlərinə dair müzakirələr aparılıb