Gənc alimlərin dünya elminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir