Tələbələr Mikrobiologiya İnstitutunda aparılan tədqiqatlarla tanış olublar