Azərbaycan üçün mühüm strateji əhəmiyyət kəsb edən layihə təqdim olunub