Gəncədə kurqanlardan ibarət arxeoloji park yaradılacaq