Yaponiyalı tədqiqatçı Azərbaycanın Neolit dövrünə aid obsidian alətlərini araşdırır