Dendrologiya İnstitutunun əməkdaşları Kiçik Qafqazda çöl tədqiqatları aparıblar