“Ədəbi cərəyanlar: poetikası və estetikası” mövzusunda elmi sessiya keçirilib