“Qlobal ərzaq təhlükəsizliyində bitki genetik ehtiyatlarının rolu” mövzusunda seminar keçirilib