FRTEB-in iclasında respublika ərazisinin məsafədən monitorinqini nəzərdə tutan layihə müzakirə olunub