AMEA-da Nadir şah Əfşara həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans keçirilib