"Horizon 2020" proqramının Milli Əlaqələndirici Şəxslər Şəbəkəsinin görüşü keçirilib