Akademik Akif Əlizadə Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin büro üzvləri ilə görüşüb