Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun 110 illiyi qeyd edilib