“Aristotel fəlsəfəsinin müasir interpretasiyaları” mövzusunda elmi seminar keçirilib