İctimai Elmlər Bölməsinin büro iclasında bir sıra elmi-təşkilati məsələlərə baxılıb