Filologiya Problemləri üzrə Elmi Şuranın iclasında 27 dissertasiya mövzusu müzakirə edilib