Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin Ümumi yığıncağında bir sıra elmi-təşkilati məsələlər müzakirə olunub