“Azərbaycanda antropologiya elminin bu günki vəziyyəti və perspektivləri” mövzusunda elmi sessiya keçirilib