Mikrobiologiya İnstitutunun innovativ layihəsi kommersiyalaşdırılır