Akademik Fəxrəddin Qədirov: Dissertasiya mövzuları müasir elmin tələblərinə uyğun seçilməlidir