AMEA Rəyasət Heyəti aparatının idarələri

Elm və təhsil idarəsi
Xarici əlaqələr idarəsi
İşlər idarəsi