Fiziki tədqiqatlar laboratoriyası

Tel. (+994 36) 5455746
Faks  
Elektron poçtu

mamedhuss@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

Hüseynəliyev Məmməd Hüseynəli oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvan MR ərazisində alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrinin öyrənilməsi və günəş çeviricilərində istifadə olunan perspektivli birləşmələrin nazik təbəqələrinin alınması və tədqiqi 
Əsas elmi nəticələri

Kimyəvi çökdürmə yolu ilə alınmış CdS nazik təbəqəsinin elektrolit məhlulundan ion mübadiləsi yolu ilə CdTe-a transformasiyası.

Ellipsometrik ölçmələrdən PbS nazik təbəqəsinin kritik nöqtələrinin təyin edilməsi.