Coğrafiya şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvan MR landşaftının ekocoğrafi şəraitinin öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri Naxçıvan Muxtar Respublikasında tədqiqat obyektlərində antropogen faktorların təsir dairəsi müəyyən edilmiş və bu təsirlərin genetik xüsusiyyətləri araşdırılmış, eləcə də Arazboyu landşaft komplekslərində antropogen təsir nəticəsində deqradasiyaya uğrama dərəcəsi müəyyən edilmişdir. Əsas elmi yenilik olaraq əvvəllər aparılmış landşaft araşdırmaları əsasında hazırlanmış xəritə yeniləşdirilmiş və ilk dəfə olaraq “Naxçıvan MR-nın landşaftı və landşaftın ekoloji rayonlaşdırılma xəritə sxemi” hazırlanmışdır.