Qafqaz tarixi şöbəsi

Tel. (+994 50) 6370335 
Faks  
Elektron poçtu emin.amea@yahoo.com 
Struktur bölmənin rəhbəri Emin Arif oğlu Şıxəliyev                                                   tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin pərdə arxa­sının təhlili, Naxçıvanın regional və beynəlxalq siya­sətdə yerinin araşdırılması, ermənilərin Naxçıvana qarşı ərazi iddialarının təbliği məsələsinin tədqiqi. 
Əsas elmi nəticələri

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixi kökləri araşdırılmış, Naxçıvana qarşı iddiaların əsassızlığı tutarlı faktlar əsasında təkzib edilmiş, eyni zamanda bu münaqişə dünyanın aparıcı dövlətlərinin siyasi münasibətləri kontekstində ələ alınmış, erməni iddialarına rəvac verən dini-siyasi faktorlar tədqiq edilmişdir. Ermənilərin Naxçıvanla bağlı iddialarının beynəlxalq müstəvidə yeri təhlil edilmişdir.                   

3 kitab nəşr olunmuşdur:                                                

1. Kafkasya jeopolitiğinde Rusya, İran, Türkiye rekabetleri ve ermeni faktörü. Ankara: Naturel yayıncılık, 2004, 378 s.

2. Erməni iddialarının siyasi mahiyyəti. Bakı: Nurlan, 2006, 186 s.

3. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sivilizasiya­lar­arası münasibətlər kontekstində. Bakı: Elm və Təhsil, 2011, 324 s.