Etnoqrafiya şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu aseforucov@yahoo.com.tr 
Struktur bölmənin rəhbəri

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Asəf Orucov Yunis oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvanın etnoqrafik tədqiqi 
Əsas elmi nəticələri Naxçıvan əhalisinin etnogenetik əlaqələri, qədim inamlar sistemi, təsərrüfat həyatı, sənətkarlıq sahələri, maddi və mənəvi mədəniyyəti, ailə məişəti, zəngin arxeoloji mənbələr ədəbiyyat və çöl etnoqrafik materialları əsasında tədqiq edilmişdir.